Loading...

กลุ่มบริหารงานบุคคล

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1

ข่าวประกาศ/กิจกรรม

Card image cap

สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน

ข้าราชการและบุคลากรใน สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 ร่วมกันประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน เพื่อสร้างความตระหนักสำนึกในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยคุณธรรมและความโปร่งใส มุ่งให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและส่วนรวมเป็นสำคัญ

8 มิถุนายน 2020
Card image cap

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมการจัดทำนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ โดย นายประยงค์ เลาลักษณ์จรรยา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมคณะกรรมการจัดทำนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

1 มิถุนายน 2020

ข่าวทั้งหมด 

หนังสือราชการ

Card image cap

บุรีรัมย์ เขต 1 ให้ผู้สอบได้และขึ้นบัญชีไว้รายงานตัวทำสัญญาจ้างพนักงานราชการทั่วไป

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2563 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 ได้ให้ผู้ที่ผ่านการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน ที่ขึ้นบัญชีไว้ มารายงานตัวและทำสัญญาจ้างเพื่อปฏิบัติงานในโรงเรียนตามตำแหน่งที่ว่าง จำนวน 4 ราย

15 มิถุนายน 2020
Card image cap

สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 รับรายงานตัวครูบรรจุใหม่

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2563 ที่ห้องประชุมสุขสมใจ นายประยงค์ เลาลักษณ์จรรยา รอง ผอ.สพป. รักษาราชการแทน ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 พร้อมด้วย นายประสิทธิ์ พิเศษ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 ได้พบปะแสดงความยินดีและให้ความรู้เบื้องต้นในการปฏิบัติหน้าที่แก่ผู้ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 จำนวน 10 ราย

12 มิถุนายน 2020
Card image cap

สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 ต้อนรับบุคลากรที่โอนมาปฏิบัติหน้าที่สถานที่ใหม่

สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 โดย นายประยงค์ เลาลักษณ์จรรยา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 กล่าวต้อนรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่โอนมาจากหน่วยงานอื่นมาปฏิบัติหน้าที่ในสังกัด

1 มิถุนายน 2020

ข่าวทั้งหมด 

กลุ่มบริหารงานบุคคล | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต 1
50 ถนนอิสาณ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ รหัสไปรษณีย์ 31000
โทรศัพท์ : 044-613034  อีเมล์ : personbr1.2019@gmail.com
ผู้พัฒนาและดูแลระบบ : นายภัทรพล ชุมสาย ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
เว็บบราวเซอร์ที่สนับสนุน  |