Loading...

กลุ่มบริหารงานบุคคล

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1

ข่าวประชาสัมพันธ์

การนำบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน

9 ธันวาคม 2564 จำนวนที่เข้าดู 17 ครั้ง

ประกาศตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาว่าง (เพิ่มเติม) ต่างเขต

12 พฤศจิกายน 2564 จำนวนที่เข้าดู 31 ครั้ง

ประกาศตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาว่าง (เพิ่มเติม)

12 พฤศจิกายน 2564 จำนวนที่เข้าดู 27 ครั้ง

การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู

29 ตุลาคม 2564 จำนวนที่เข้าดู 130 ครั้ง

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA ) เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ และตำแหน่งผู้บริหารการศึกษา

27 ตุลาคม 2564 จำนวนที่เข้าดู 123 ครั้ง

ข่าวทั้งหมด 

กลุ่มบริหารงานบุคคล | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต 1
50 ถนนอิสาณ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ รหัสไปรษณีย์ 31000
โทรศัพท์ : 044-613034  อีเมล์ : personbr1.2019@gmail.com
ผู้พัฒนาและดูแลระบบ : นายภัทรพล ชุมสาย ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
เว็บบราวเซอร์ที่สนับสนุน  |