Loading...

กลุ่มบริหารงานบุคคล

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1

ข่าวประกาศ/กิจกรรม

Card image cap

สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 รับรายงานตัวผู้สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งตั้งเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 10 อัตรา

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ห้องประชุมสุขสมใจ สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ธนกุล ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 กล่าวต้อนรับและแสดงความยินดีพร้อมได้ปฐมนิเทศผู้สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง เข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 จำนวน 10 อัตรา โดยขอให้ทุกคนตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดภายใต้กฏหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติงานด้วยความทุ่มเท เสียสละ มุ่งมั่นพัฒนาตนเอง พัฒนางาน และพัฒนานักเรียนให้อ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น นางฉวีวรรณ ศรีสุข ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล ชี้แจงรายละเอียดข้อปฏิบัติที่เกี่ยวข้องให้ทราบ โดยมี นายโพชัน ขุนาพรม นายประสิทธิ์ พิเศษ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 ร่วมแสดงความยินดี

16 กุมภาพันธ์ 2564
Card image cap

สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 Coaching Team รอง ผอ.สพท. จังหวัดบุรีรัมย์

นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ธนกุล ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 เป็นประธานคณะกรรมการดำเนินการ Coaching Team ครั้งที่ 3-4 เพื่อเตรียมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ รอง ผอ.สพท. จังหวัดบุรีรัมย์ เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ธนกุล ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 เป็นประธานคณะกรรมการดำเนินการ Coaching Team เพื่อเตรียมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในจังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 11 ราย โดยมี นายบุญหมั่น ค้าทอง รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 7 เป็นกรรมการและเลขานุการ นางฉวีวรรณ ศรีสุข นายสมพร สนสกุลผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 และ 2 เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ณ หอประชุมพิมานพรหม สพป.บุรีรัมย์ เขต 1

10 กุมภาพันธ์ 2564
Card image cap

สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 แสดงความยินดีผู้บริหารสถานศึกษาที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งใหม่

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ห้องประชุมเกียรติยศ “รัก ศรัทธา การศึกษา” นายประสิทธิ์ พิเศษ พร้อมด้วย นายโพชัน ขุนาพรม รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 ได้ร่วมแสดงความยินดีและกล่าวต้อนรับผู้บริหารสถานศึกษาที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งใหม่ในสังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 จำนวน 3 ราย ดังนี้ นายจำเริญ มีคม เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนเรืองทองสามัคคี , นายวัฒนา วงศ์แหล้ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านโคกซาด และ นางสาวสุภัทราภรณ์ สุขหนา เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโคกล่าม “สิริประภาวิชาคาร” อำเภอลำปลายมาศ

9 กุมภาพันธ์ 2564

ข่าวทั้งหมด 

ข่าวการสอบบรรจุ

Card image cap

ประกาศ สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 การนำบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอนไปขึ้นบัญชี สพป.สระแก้ว เขต 1

สพป.สระแก้ว เขต 1 ได้ขอใช้บัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน ของ สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 โดยความสมัครใจของผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรตามลำดับที่ จำนวน 4 กลุ่มวิชาเอก ดังนี้ 1.กลุ่มวิชาเอกภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา 2.กลุ่มวิชาเอกวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา 3.กลุ่มวิชาเอกประถมศึกษา จำนวน 3 อัตรา 4.กลุ่มวิชาเอกปฐมวัย จำนวน 1 อัตรา

15 กุมภาพันธ์ 2564
Card image cap

ประกาศ กศจ.บุรีรัมย์ การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย

นำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ของ กศจ.ชัยภูมิ มาขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ของ กศจ.บุรีรัมย์ สาขาวิชาเอก คณิตศาสตร์ จำนวน 10 ราย คอมพิวเตอร์ จำนวน 22 ราย ภาษาจีน จำนวน 1 ราย ภาษาอังกฤษ จำนวน 10 ราย วิทยาศาสตร์ จำนวน 5 ราย และสังคมศึกษา จำนวน 13 ราย รวมทั้งสิ้น 61 ราย

5 กุมภาพันธ์ 2564

ข่าวทั้งหมด 

กลุ่มบริหารงานบุคคล | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต 1
50 ถนนอิสาณ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ รหัสไปรษณีย์ 31000
โทรศัพท์ : 044-613034  อีเมล์ : personbr1.2019@gmail.com
ผู้พัฒนาและดูแลระบบ : นายภัทรพล ชุมสาย ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
เว็บบราวเซอร์ที่สนับสนุน  |