Loading...

กลุ่มบริหารงานบุคคล

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1

ประกาศการนำบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ
ตำแหน่ง ครูผู้สอน

ในบัญชีของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 ไปขึ้นบัญชีพนักงานราชการ
ตำแหน่ง ครูผู้สอน ในบัญชีของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1


ดาวน์โหลดประกาศ

กลุ่มบริหารงานบุคคล | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต 1
50 ถนนอิสาณ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ รหัสไปรษณีย์ 31000
โทรศัพท์ : 044-613034  อีเมล์ : personbr1.2019@gmail.com
ผู้พัฒนาและดูแลระบบ : นายภัทรพล ชุมสาย ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
เว็บบราวเซอร์ที่สนับสนุน  |